Wat kost verzuim?


Ziekteverzuim kost een organisatie altijd geld.

Belangrijkste vraag is echter: Hoeveel?

De directe verzuimkosten bestaan uit o.a.

  • de verplichte loondoorbetaling voor de eerste twee ziektejaren
  • het inhuren van een bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding
  • kosten van interventies die tot sneller herstel leiden

De indirecte verzuimkosten zijn niet zo makkelijk te berekenen. Toch geven ze een grote druk op het bedrijfsresultaat. Het gaat hierbij om:

  • bedrijfskosten zoals productieverlies
  • kosten voor het inhuren van vervanging
  • extra tijd die het vergt om werk te herverdelen.
  • irritatie bij collega’s door verhoging van de werkdruk
  • minder motivatie binnen een team als een werknemer in de ogen van zijn collega’s ten onrechte verzuimt

Verzuimbeleid kost geld, maar uiteindelijk levert het u veel meer op

Ervaren personeel is op de arbeidsmarkt in toenemende mate een schaars goed aan het worden. Een effectieve verzuimbegeleiding draagt bij aan het optimale behoud van ervaren werknemers, en dus kennis en kunde, voor de organisatie.

Met een goed verzuimbeleid toont u als werkgever uw actieve betrokkenheid bij het welbevinden van uw werknemers. Dit heeft een positieve invloed op de motivatie en productiviteit van uw werknemers.