RE-INTEGRATIE EN OUTPLACEMENT


Ziekte, disfunctioneren en reorganisatie kunnen ertoe leiden dat het niet langer mogelijk is om een werknemer binnen de onderneming te laten werken. Als die conclusie is getrokken, is dit voor de betrokken werknemer en zijn omgeving meestal het begin van een enerverende periode. Een heleboel zaken die bij werk horen, zoals de bekende werkroutine, contacten met collega’s en zekerheid van inkomen, komen ineens op losse schroeven te staan. Met de inzet van een re-integratie- of outplacementtraject bij Raaijmakers Procesadvies, biedt u uw werknemer een persoonlijk begeleidingstraject met als doel om zo snel mogelijk in passend werk bij een andere werkgever te hervatten.

De Procesadviseur van Raaijmakers Procesadvies neemt de begeleiding van het volledige externe re-integratietraject voor zijn rekening. Onze trajecten zijn geen standaardpakketten, maar altijd op het individu toegesneden maatwerk.

Binnen het traject besteden we ook aandacht aan wat het voor iemand betekent om zijn werk te verliezen. Verdriet, boosheid en onzekerheid moeten een plaats krijgen omdat ze anders een belemmering kunnen vormen voor een succesvolle re-integratie.

Gelijktijdig richten we de focus op de toekomst en laten we de werknemer nieuwe kansen en mogelijkheden ontdekken. Drie kernvragen zijn hierbij van belang:

  • wat wil ik (affiniteit)
  • wat kan ik (capaciteiten en ervaringen)
  • wat mag ik (belastbaarheid)

Indien noodzakelijk worden voor het beantwoorden van deze vragen gespecialiseerde tests en onderzoeken ingezet.

Samen met uw werknemer worden concrete acties afgesproken die nodig zijn om op zo kort mogelijke termijn passend werk bij een nieuwe werkgever te vinden. Er wordt tijdens het hele traject gewerkt aan het aanscherpen van sollicitatievaardigheden.