Over Ons, Karin Raaijmakers


Karin Raaijmakers is de drijvende kracht achter Raaijmakers Procesadvies.

In de loop der jaren heeft Karin Raaijmakers een netwerk opgebouwd van specialisten zoals organisatieadviseurs, trainers, personeelsmanagers, coaches en re-integratiedeskundigen.

Na haar afstuderen in 1982 is ze gaan werken in de hectische wereld van het uitzendwezen. Vervolgens heeft ze zich gericht op de begeleiding en bemiddeling van mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, met als specialisatie arbeidsgehandicapten met een psychische beperking zoals b.v. burnout en psychiatrische ziektebeelden.

Toen in 2002 de Wet Verbetering Poortwachter werd ingevoerd, is zij één van de eerste pioniers geweest op het gebied van Verzuim Procesadvies en Casemanagement. Haar opdrachtgevers zijn heel divers, zowel van omvang (van eenmanszaak tot organisatie met 400 personeelsleden), als van bedrijfsactiviteiten (farmaceutische industrie, transport, beveiliging, metaalindustrie, accountancy, etc).

Haar werkstijl kenmerkt zich door een pragmatische, zakelijke aanpak, waarbij sociale aspecten niet uit het oog worden verloren. Karin vindt haar uitdaging in het steeds weer zoeken naar creatieve oplossingen binnen de ruimte die de wetgeving biedt. Oplossingen waar ook u, als werkgever, van kunt profiteren.