WAARDEN


In al onze handelingen staan onze waarden centraal.
Raaijmakers Procesadvies staat voor:

Respect voor elkaar

Wij hechten aan diversiteit in de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat de ander in zijn waarde wordt gelaten en dat er wordt gerespecteerd wie hij of zij is.

Verantwoording nemen

Wij zien het als onze taak om mensen inzicht te geven hoe ze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om richting te geven aan hun werk en leven.

Vertrouwen in elkaar

Wederzijds vertrouwen is de voorwaarde om succesvol te kunnen samenwerken.

Samenwerken

Door samen te werken bereik je een beter resultaat. Wij staan open om met vele partijen in een proces samen te werken zodat er een sneller en beter resultaat kan worden bereikt.

Open communiceren

Wij communiceren duidelijk, open en eerlijk. Alleen dan kunnen wij een goede dienstverlening waarborgen.

Ethisch handelen

Wij handelen conform de regels van de ethiek.

Streven naar duurzame oplossingen

Wij zoeken steeds naar duurzame oplossingen voor uw problemen. Door te kijken naar de effecten op de lange termijn, wordt voorkomen dat een probleem steeds weer terugkeert.

Kwaliteit leveren

We streven naar een hoge kwaliteit in onze totale dienstverlening. Door kritisch te blijven kijken naar ons eigen handelen proberen we de kwaliteit hoog te houden.