VISIE


  • Het hebben van werk is betekenisvol voor het individu. Werk betekent contacten met anderen, financiële onafhankelijkheid, actieve deelname aan de maatschappij, mogelijkheid tot zelfontplooiing.
  • De tijd die je werkt, beslaat een belangrijk deel van het dagelijkse leven. Het is daarom van belang dat je werk doet dat bij je past en dat in een goede balans is met het privé-leven.
  • Als je werk doet dat goed bij je capaciteiten, affiniteiten en persoonlijkheid aansluit, zul je beter presteren.
  • Een tevreden werknemer zal minder snel verzuimen.
  • Communicatie is de basis om problemen op te lossen en te voorkomen.