Verzuim, FAQ

Wanneer schakelt u de Procesadviseur in?

In principe kunt u ons op ieder moment in een ziekteverzuimtraject inschakelen, maar als de volgende situaties u bekend voorkomen is inschakeling een must: Mijn werknemer verzuimt veelvuldig voor korte tijd. Wat kan ik hiertegen ondernemen? De Bedrijfsarts heeft een dure training geadviseerd voor mijn zieke werknemer. Ben ik verplicht dit advies op te volgen? Mijn werknemer is zelf niet ziek, maar kan/wil niet komen werken ...Volledig Bericht

Wat is de rol van de Casemanager bij verzuim?

De Casemanager adviseert, begeleidt en ondersteunt de werkgever bij (dreigend) langdurig verzuim. Onze inspanningen zijn erop gericht om het verzuim zo kort mogelijk te houden, de kosten te beperken en sancties van het UWV te voorkomen. Wij verzorgen voor u de opbouw van een betrouwbaar re-integratiedossier en zijn de centrale schakel in het veld met vele spelers.   ...Volledig Bericht

Welke verzuimtaken kunnen wij voor u uitvoeren?

Verzorgen van casemanagement (opzetten en uitvoeren van het individuele re-integratieproces inclusief het opstellen van het Plan van Aanpak, voortgangsrapportages en bijstellingen conform de wetgeving) het begeleiden van het individuele verzuimproces; indien nodig wordt geadviseerd om een medisch adviseur in te schakelen tussentijdse toetsing van uw re-integratiedossier (beoordelen op basis van de Wet Verbeterde Poortwachter) onderzoeken van de mogelijkheden van vergoeden van kosten door derden (funding) en de aanvraag ...Volledig Bericht

Wat kost verzuim?

Ziekteverzuim kost een organisatie altijd geld. Belangrijkste vraag is echter: Hoeveel? De directe verzuimkosten bestaan uit o.a. de verplichte loondoorbetaling voor de eerste twee ziektejaren het inhuren van een bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding kosten van interventies die tot sneller herstel leiden De indirecte verzuimkosten zijn niet zo makkelijk te berekenen. Toch geven ze een grote druk op het bedrijfsresultaat. Het gaat hierbij om: bedrijfskosten ...Volledig Bericht