Organisatie

Over Ons, Karin Raaijmakers

Karin Raaijmakers is de drijvende kracht achter Raaijmakers Procesadvies. In de loop der jaren heeft Karin Raaijmakers een netwerk opgebouwd van specialisten zoals organisatieadviseurs, trainers, personeelsmanagers, coaches en re-integratiedeskundigen. Na haar afstuderen in 1982 is ze gaan werken in de hectische wereld van het uitzendwezen. Vervolgens heeft ze zich gericht op de begeleiding en bemiddeling van mensen met een zeer grote afstand ...Volledig Bericht

Privacy Reglement

Raaijmakers Procesadvies Ingangsdatum: 22 mei 2018. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Raaijmakers Procesadvies. Begrippen Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken verstrekken ...Volledig Bericht

VISIE

Het hebben van werk is betekenisvol voor het individu. Werk betekent contacten met anderen, financiële onafhankelijkheid, actieve deelname aan de maatschappij, mogelijkheid tot zelfontplooiing. De tijd die je werkt, beslaat een belangrijk deel van het dagelijkse leven. Het is daarom van belang dat je werk doet dat bij je past en dat in een goede balans is met het privé-leven. Als je werk doet dat goed bij ...Volledig Bericht

DOELSTELLING

Raaijmakers Procesadvies streeft ernaar dat werknemers hun capaciteiten optimaal benutten, binnen of buiten de onderneming van de eigen werkgever. Wij nemen u werk uit handen op het gebied van verzuim, re-integratie en outplacement. Wij dragen zorg voor een efficiënt verlopend proces zonder onnodige vertraging. Wij maken het proces op een transparante en heldere wijze inzichtelijk zodat u als werkgever eenvoudig de juiste keuze kunt ...Volledig Bericht

WAARDEN

In al onze handelingen staan onze waarden centraal. Raaijmakers Procesadvies staat voor: Respect voor elkaar Wij hechten aan diversiteit in de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat de ander in zijn waarde wordt gelaten en dat er wordt gerespecteerd wie hij of zij is. Verantwoording nemen Wij zien het als onze taak om mensen inzicht te geven hoe ze eigen verantwoordelijkheid ...Volledig Bericht