Dienstverlening

BESPAAR TIJD EN KOSTEN MET EEN EFFICIENTE VERZUIMAANPAK

Als je met mensen werkt, is ziekteverzuim niet te voorkomen. Dat verzuim altijd geld kost, mag duidelijk zijn. Ziekte kan een oorzaak zijn van verzuim, maar verzuim wordt niet altijd veroorzaakt door ziekte. Raaijmakers Procesadvies hanteert bovenstaande stelling als uitgangspunt in haar dienstverlening. Wij zien verzuim als een keuze! Een keuze van uw werknemer, maar ook een keuze van u, als werkgever. ...Volledig Bericht

RE-INTEGRATIE EN OUTPLACEMENT

Ziekte, disfunctioneren en reorganisatie kunnen ertoe leiden dat het niet langer mogelijk is om een werknemer binnen de onderneming te laten werken. Als die conclusie is getrokken, is dit voor de betrokken werknemer en zijn omgeving meestal het begin van een enerverende periode. Een heleboel zaken die bij werk horen, zoals de bekende werkroutine, contacten met collega’s en zekerheid van inkomen, komen ineens op ...Volledig Bericht

MAATWERK

Raaijmakers Procesadvies biedt u advies, consultancy en training op het brede gebied van mens – arbeid – gezondheid. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het vormgeven van beleid en het klaarstomen van uw organisatie om het gekozen beleid uit te voeren. Wij kunnen uw HR professionals hulp bieden bij de uitvoering van hun taken op het gebied van verzuim en re-integratie. ...Volledig Bericht

KOSTEN

Raaijmakers Procesadvies werkt op maatwerkbasis. De betaling is op basis van een vooraf afgesproken uurtarief of productprijs. Per opdracht bepaalt u welke taken u door de Procesadviseur wilt laten uitvoeren. U bent dus niet gebonden aan totaalpakketten, minimale afname of abonnementskosten. Alleen de daadwerkelijk geleverde diensten worden aan u doorberekend met een regelmatige facturering. ...Volledig Bericht