BESPAAR TIJD EN KOSTEN MET EEN EFFICIENTE VERZUIMAANPAK


Als je met mensen werkt, is ziekteverzuim niet te voorkomen. Dat verzuim altijd geld kost, mag duidelijk zijn.

Ziekte kan een oorzaak zijn van verzuim, maar verzuim wordt niet altijd veroorzaakt door ziekte.

Raaijmakers Procesadvies hanteert bovenstaande stelling als uitgangspunt in haar dienstverlening. Wij zien verzuim als een keuze! Een keuze van uw werknemer, maar ook een keuze van u, als werkgever. Verzuim is gedrag. En gedrag is te beïnvloeden. Raaijmakers Procesadvies helpt u om optimale keuzes te maken zodat onnodig verzuim wordt voorkomen. Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat het van belang is om:

  1. Duidelijk onderscheid te maken tussen medische en niet medische redenen voor verzuim;
  2. Snelle terugkeer naar werk prioriteit te geven;
  3. De verzuimbegeleiding zo dicht mogelijk bij de werkvloer te organiseren;
  4. Re-integratieafspraken in concrete, eenduidige acties af te spreken en schriftelijk vast te leggen;
  5. De procesgang te plannen in termen van efficiëntie in plaats van in wettelijke termijnen.

Rollen en verantwoordelijkheden

In het verzuimproces hebben de diverse partijen verschillende rollen en belangen. Het is verstandig om er bij stil te staan dat de eindverantwoordelijkheid van het verzuimproces bij u, als werkgever ligt. Raaijmakers Procesadvies biedt u een adviseur met een onafhankelijke positie ten opzichte van Arbo-diensten en verzekeraars. De procesadviseur geeft u inzicht in de keuzemogelijkheden die u in het verzuimproces heeft. Zo bent u ervan verzekerd dat er ook kritische vragen aan de orde zullen komen, zoals:

  • Hoe ver gaan mijn verplichting om passend werk te bieden?
  • Zijn er (goedkopere) alternatieven voor de door de bedrijfsarts geadviseerde interventies?
  • Zijn er andere partijen die mee kunnen betalen aan de re-integratiekosten?
  • Wat zijn de risico’s als ik een advies van een bedrijfsarts niet opvolg?

Wij hebben een ruime ervaring in het constructief samenwerken met bedrijfsartsen van diverse Arbo-dienstverleners. Wij kunnen het gehele verzuimproces voor u begeleiden, maar ook onderdelen hiervan uitvoeren.